Ime:  
E-mail:  
Primatelj:

Vasa poruka:  
   
 

Poslijediplomski studij Poduzetnistvo
Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7
31000 Osijek

Kontakt osoba: Mirta Matesić