Na koji æete naèin restrukturirati svoje poslovne aktivnosti i smanjiti neprofitabilnu imovinu bez žrtvovanja dugoroènog potencijala rasta? Ovo su samo neki od izazova za koje imamo rješenja provjerena u tržišnim uvjetima.

Registrirajte se | Saznajte više

 

 

 


Acumen sustav strateškog upravljanja

  • Situacijska analiza
  • Poslovne strategije
  • Analiza operativne izvedivosti

Naglasak je stavljen na...

  • Praktièni pristup izradi strategije
  • Poslovno planiranje
  • Provedbu strategije

Acumen SMS
Povezuje ljude, strategije i rezultete