Vodiè


Sljedeæi poslovni sluèaj odnosi se na "Poduzeæe A"
Poduzeæe A na dobrom je glasu kao pouzdano, troškovno uèinkovito poduzeæe za obradu metala s velikim iskustvom u proizvodnji. Njeno je poslovanje usmjereno pružanju dosljednih, kvalitetnih proizvoda i usluga svojim klijentima. Inovativna rješenja, prilagodljivost zahtijevima klijenata i visoko postavljeni standardi poslovanja omoguæuju pravovremene isporuke proizvoda i usluga.


Sljedeæi poslovni sluèaj odnosi se na "Poduzeæe B"
Poduzeæe B je poduzeæe s 60-godišnjim iskustvom na podruèju prijenosa i kemijske obrade tekuæina. Usluge poduzeæa odnose se na sustave kružnog tijeka rashladnih tekuæina za strojeve, sredstva za èišæenje u proizvodnim djelatnostima, poslove održavanja i servisiranja ili dostavljanja filtrirane, obraðene tinte za pisaèe spremne za korištenje do krajnjeg odredišta.


 

 


Izrada strateških mapa
Nauèite kako vrednovati stratešku poziciju i prilike koje se pružaju vašoj organizaciji, izradite stratešku mapu kojom æete pojasniti i povezati viziju i strateške ciljeve s operativnim aktivnostima kako bi usmjerili poslovanje organizacije ka poboljšanju na svim podruèjima.

Stvaranje strateški usmjerene organizacije
Nauèite kako razjasniti i definirati viziju svoje organizacije, kako vrednovati trenutnu stratešku poziciju, kako prepoznati prilike na tržištu te kako pojasniti i povezati viziju sa strateškim ciljevima sve to za vrijeme izrade stvarne strateške mape.