Rješenje


Iako brojne elegantne analize i najnovije metodologije koje primjenjuju poslovne skole izgledaju privlaèno, mi naglasak stavljamo na praktièan pristup izradi strategije, poslovnom planiranju i provedbi planova i strategije srednjih poduzeæa, poduzeæa s popisa "1000 najveæih" èasopisa "Fortune", kao i neprofitnih organizacija. Na podruèjima o kojima vas tim menadzera veæ posjeduje potrebno znanje i vjestine, nasa vam aplikacija moze pomoæi pri konkretiziranju vasih strateskih ideja, olaksavanju stvaranja konsenzusa oko kljuènih pitanja i ubrzavanja procesa odluèivanja. Na onim podruèjima u kojima vam nedostaju potrebna znanja ili vjestine, npr. vrednovanju uvjeta na stranim trzistima, nove poslovne prilike ili pri planiranju uvoðenja nove organizacijske strukture ili alternativnog poslovnog modela - mi vam mozemo pomoæi u prikupljanju podataka i provedbi analiza potrebnih za olaksanje procesa odluèivanja.


<< Pregled

 


Uvod