Koraci pri stvaranju Acumen Scorecard sustava


Proces izrade Acumen Scorecard sustava usmjerit æe organizaciju prema stvaranju upravljaèkog sustava koji uravnotezuje financijske i operativne metode mjerenja, mjerenja èimbenika unapreðenja ili unazaðivanja poslovanja te metoda mjerenja vezanih za viziju i misiju poduzeæa koje ukazuju na potrebe i osobnost stakeholdera i organizacije.


<< Registracija

 


Uvod