Izgradnja okvira za poduzetnièko upravljanje kao podrška uravnoteženju rasta i profitabilnosti


Poduzetnièko voðenje:

Stvaranje sposobnosti predviðanja, planiranja, zadržavanja fleksibilnosti, strateškog razmišljanja i timskog rada kako bi potakli promjene.


Poduzetnièka kultura:

Stvaranje sustava razmišljanja usmjerenog prema buduænosti potaknutog opažanjem prilike koja ljudima olakšava prihvaæanje promjena.


Stvaranje unutarnjeg kontinuiteta poduzetnièkog djelovanja:

Stvaranje organizacijskih sustava i postupaka koji æe biti usmjereni ka provedbi strategije usmjerene iskljuèivo prema klijentima.


Acumen Scorecard sustav:

Pretvaranje i usmjeravanje strateške vizije na konkretne operativne aktivnosti usklaðivanjem mjerila uèinkovitosti kroz pet razlièitih pogleda na poduzeæe.


<< Izgradnja uravnoteženog pristupa poslovnom razvoju

 

 


Uvod