Registracija

Pristup SMS aplikaciji moguæ je iskljuèivo putem prethodne registracije. Nakon registracije svaki korisnik dobija vlastiti prostor unutar aplikacije. Ukoliko se prvi put koristite ovom aplikacijom, trebate odabrati "Registraciju novog korisnika", a ne postojeæeg. Trebate ispuniti obrazac za novog korisnika odabirom svojeg korisnièkog imena i lozinke. Poput svakog tipiènog procesa registracije, i ovaj je vrlo jednostavan te se sastoji iz dvije uobièajene stavke. Korisnièkog imena i lozinke.


Ulaz

Korisnik ulazi u SMS aplikaciju unosom korisnièkog imena i lozinke. Lozinka bi po moguænosti trebala imati najmanje 8 znakova radi veæe sigurnosti i pouzdanosti korištenja sustava. Ukoliko ste novi korisnik, ne zaboravite ispuniti obrazac za nove korisnike. Kad dovršite s unosom podataka, samo ste korak od ulaska u SMS aplikaciju.


Lozinka

Lozinku èini skup znakova koje korisnik odabire (uz korisnièko ime) kako bi mu bio omoguæen ulazak u aplikaciju i personaliziran rad unutar aplikacije. Lozinka bi se trebala sastojati od barem 8 znakova. Nisu dopuštene lozinke koje poèinju brojevima ili posebnim znakovima (- , _ , . i sl.). Uobièajena lozinka poèinje abecednim znakom. Vrlo je važno upamtiti svoju lozinku ili je zapisati te pohraniti na sigurno mjesto.<< Rješenje

 


Uvod