Izgradnja uravnoteženog pristupa poslovnom razvoju


- Poduzeæe -
Aktivnosti poduzete kao rezultat Acumen Scorecard pristupa
PODUZEÆE A

  • Redefinirana ciljna tržišta koja su bila zasnovana na mjerilima usko vezanim za prihod unuta niše ukljuèujuæi maloprodaju, veleprodaju i poslovanje s inozemstvom
  • Utvrðeni jasni mjerljivi ciljevi vezani uz prihode od prodaje i stjecanje novih kupaca – povezivanje nagrade s uèinkom
  • Razvijena globalna orijentacija prema tržišnim nišama zasnovana na profitabilnosti
PODUZEÆE B

  • Razvijeni specifièni mjerljivi ciljevi zasnovani na analizi dobiti – postavljeni toèno odreðeni ciljevi ostvarene dobiti po proizvodnim linijama
  • Utvrðeni detaljni i ujedno jednostavni financijski ciljevi na osnovi rasta opsega prodaje i usporedbi povrata na investicije i tijeka gotovine
  • Korištenje podataka o zadovoljstvu potrošaèa kako bi se razvio revidirani program nagraðivanja zaposlenika vezan uz zadržavanje i proširenje broja potrošaèa
PODUZEÆE C

  • Uvedena strategija razvoja tržišta i rasta koja je uravnotežila maloprodaju, veleprodaju i uvoðenje novih proizvoda
  • Provedene financijske i operativne analize usmjerene ka poboljšanju zadovoljavanja sezonskih potreba za gotovinskim tijekovima
  • Razvijen poseban program za 20 najboljih kupaca kojim se potièe proširenje postojeæe razine pružanja proizvoda/usluga prema kljuènim kupcima

 


<< Koraci pri stvaranju Acumen Scorecard sustava

 

 


Uvod